"Ако аз и да не съм ся явявал до днес на книжовното поле, ако и да не съм талантлив списател, то пак предприех да напиша книжка под заглавие "Приключенията на Дряновския манастир на 1876 година". Аз като участник в това приключение и като страдах в този манастир заедно с моите другари, поисках да изложа няколко факти за това приключение, които може би ще послужат за нашата нова история. Като виждам, че нашите способни списатели не са писали нищо за това историческо приключение, а само гледат да се карат за по-големи постове, без да обръщат внимание на интересите на отечеството ни и без да се потрудят за обогатяванието на нашата бедна литература." - П. Франгов